• Azerbaijanaz-AZ
  • Russian
  • English (UK)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ

DÖVLƏT MÜLKİ AVİASİYA AGENTLİYİ

Avropa komissiyası

Avropa Birliyi Avropa qitəsinin böyük hissəsini əhatə edən 27 ölkənin vahid iqtisadi və siyasi əməkdaşlığıdır. AB İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaradılmışdır. İlk addımlar iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəldilmişdir: məqsəd ondan ibarət idi ki, bir-biri ilə ticarət aparan ölkələr iqtisadi cəhətdən bir-birlərindən qarşılıqlı asılı olduqlarına görə ziddiyyətlərin böyük ehtimalla aradan qalxmasına şərait yaradılmış olur. www.europa.eu